GENÇLİK FORUM

GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI...
 
AnasayfaGaleriSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Deprem Parametrelerİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
admin serdar
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 612
Yaş : 27
Nerden : TÜRKİYE/SAKARYA
Personalized field :
Kayıt tarihi : 25/06/08

MesajKonu: Deprem Parametrelerİ   Ptsi Tem. 07, 2008 9:06 pm

DEPREM PARAMETRELERİHerhangi bir deprem oluştuğunda* bu depremim tarif edilebilmesi ve anlaşılabilmesi için "DEPREM PARAMETRELERİ" olarak tanımlanan bazı kavramlardan söz edilmektedir. Aşağıda kısaca bu parametrelerin açıklaması yapılacaktır.
*
ODAK NOKTASI (HiPOSANTR): Odak noktası yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Bu noktaya odak noktası veya iç merkez de denir. Gerçekte* enerjinin ortaya çıktığı bir nokta olmayıp bir alandır* fakat pratik uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir.
*
DIŞ MERKEZ (EPiSANTR): Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır. Aslında bu bir noktadan çok bir alandır. Depremin dış merkez alanı depremin şiddetine bağlı olarak çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bazen büyük bir depremin odak noktasının boyutları yüzlerce kilometreyle de belirlenebilir. Bu nedenle "Episantr Bölgesi" ya da "Episantr Alanı" olarak tanımlama yapılması gerçeğe daha yakın bir tanımlama olacaktır.
*
ODAK DERİNLİĞİ: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı* depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir.Yerin 0-60 km. derinliğinde olan depremler sığ deprem olarak nitelenir. Yerin 70-300 km. derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir. Derin depremler ise yerin 300 km.den fazla derinliğinde olan depremlerdir. Türkiye'de olan depremler genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km. arasındadır. Orta ve derin depremler daha çok bir levhanın bir diğer levhanın altına girdiği bölgelerde olur. Derin depremler çok geniş alanlarda hissedilir* buna karşılık yaptıkları hasar azdır. Sığ depremler ise dar bir alanda hissedilirken bu alan içinde çok büyük hasar yapabilirler.
*
*********** EŞŞİDDET (İZOSEİT) EĞRİLERİ: Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara denir. Bunun tamamlanmasıyla eş şiddet haritası ortaya çıkar. Genelde kabul edilmiş duruma göre* eğrilerin oluşturduğu yani iki eğri arasında kalan alan* depremlerden etkilenme yönüyle* şiddet bakımından sınırlandırılmış olur. Bu nedenle depremin şiddeti eş şiddet eğrileri üzerine değil* alan içerisine yazılır.
*
ŞİDDET: Herhangi bir derinlikte olan depremin* yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti* onun yapılar* doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki* depremin büyüklüğü* odak derinliği* uzaklığı yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber* deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.
*
Depremin şiddeti* depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller* her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar* yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.
*
Bir deprem oluştuğunda* bu depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek için* o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler Şiddet Cetveli'nde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa* depremin şiddeti* o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu etkiler* şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa* o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde* şiddetler Romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan batlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiş Mercalli Cetveli (MM) ve Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK) şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre* şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler. VI-XII arasındaki şiddetler ise* depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma* yarılma* heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.
*
MAGNİTÜD: Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından* Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof.C.Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır. Prof. Richter* episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli* özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin magnitüdü olarak tanımlamıştır. Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir(31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).

*********** Magnitüd* aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir.

*********** Aletsel magnitüd* yukarıda da belirtildiği üzere* standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyot değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri* gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanılmaktadır.

*********** Genel olarak* hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m)* ile yüzey dalgalarından hesaplanan magnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur.
*
Gözlemsel magnitüd değeri ise* gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak* bu tür hesaplamalarda* magnitüd-şiddet bağıntısının incelenilen bölgeden bölgeye değiştiği de göz önünde tutulmalıdır.
*
Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken* derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır.
*
Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir.

*********** Şiddet************* IV***** V**** VI**** VII***** VIII**** IX***** X***** XI**** XII
Richter MG***** 4***** 4*5*** 5*1**** 5*6******* 6*2**** 6*6**** 7*3*** 7*8**** 8*4
*
DEPREM ŞİDDET CETVELİ :*
Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce* burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır.*Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır:
*
A Tipi : Kırsal konutlar* kerpiç yapılar* kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar.
B Tipi : Tuğla yapılar* yarım kagir yapılar* kesme taş yapılar* beton briket ve hafif prefabrike yapılar.
C Tipi : Betonarme yapılar* iyi yapılmış ahşap yapılar.
*
Şiddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az* çok ve pek çok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla* % 5* % 50 ve % 75 oranlarını belirlemektedir.
*
Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır :
Hafif Hasar : İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır.
Orta Hasar : Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi* oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi* kiremitlerin kayması* bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır.
Ağır Hasar : Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır.
Yıkıntı : Duvarların yarılması* binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır.
Fazla Yıkıntı : Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır.
*
Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır.
Bunlardan;
a) Bölümünde depremin kişi ve çevre*
b) Bölümünde depremin her tipteki yapılar*
c) Bölümünde de depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmiştir.
*
MSK Şiddet Cetveli :*
I- Duyulmayan
(a) : Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip* yalnız sismograflarca kaydedilirler.
*
II- Çok Hafif
(a) : Sarsıntılar yapıların en üst katlarında *dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir.
*
III- Hafif
(a) : Deprem ev içerisinde az kişi* dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı* yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler* üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler.
*
IV- Orta Şiddetli
(a) : Deprem ev içerisinde çok* dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı* yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı* pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer* asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler.
*
V- Şiddetli
(a) : Deprem* yapı içerisinde herkes* dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır* az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlaşmaya başlar. Yapılar baştan aşağıya titrerler* asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değiştirebilirler ya da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar* iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu* ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir.
(b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir.
(c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir.
*
VI- Çok Şiddetli*
(a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes tarafından hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar* bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak* bardak v.s.gibi cam eşyalar kırılabilir* kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler.
(b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür.
(c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm. genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rasgele yer kaymaları* pınar sularında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir.
*
VII- Hasar Yapıcı
(a) : Herkes korkar ve dışarı kaçar* pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı* araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir.
(b) : C tipi çok binada hafif hasar* B tipi çok binada orta hasar* A tipi çok binada ağır hasar* A tipi az binada yıkıntı görülür.
(c) : Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.
*
VIII- Yıkıcı*
(a) : Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp* düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür.
(b) : C tipi çok yapıda orta hasar* C tipi az yapıda ağır hasar* B tipi çok yapıda ağır hasar* A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır.
(c) : Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm. ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır* yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir.
*
IX- Çok Yıkıcı*
(a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rasgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar.
(b) : C tipi çok yapıda ağır hasar* C tipi az yapıda yıkıntı* B tipi çok yapıda yıkıntı* B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip* bükülür yollar bozulur.
(c) : Düzlük yerlerde çokça su* kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür. Bunların dışında* çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri* birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları* sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır* sulu olanlar kurur.*
*
X- Ağır Yıkıcı *
(b) : C tipi çok yapıda yıkıntı* C tipi az yapıda yıkıntı* B tipi çok yapıda fazla yıkıntı* A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj* bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler oluşur.
(c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir. Kanal* göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller oluşabilir.
*
XI - Çok Ağır Yıkıcı *
(b) : İyi yapılmış yapılarda* köprülerde* su bentleri* barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır.
(c) : Yer* yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür.
*
XII- Yok Edici (Manzara Değişir)*
(b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar.
(c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda* yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur.

_________________
@[)M!N ------>>>> $€R[)@R Y@ZICI
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://genclik.0forum.biz,   www.aybisoft.com  bütün web siteler
 
Deprem Parametrelerİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
GENÇLİK FORUM :: Eğitim :: Liseler :: Coğrafya-
Buraya geçin: